اولین داستان تخیلی-حماسی ایرانی

زمان می گذرد و جنگ ها یکی پس از دیگری شکل می گیرند، گویا که این تشنگی برای رسیدن به قدرت جان مردمان بی گناه را هدف گرفته است - از سرزمین تیملین لشگری به سوی ایران می آید...
و پس از صدها سال و درهنگام شعله کشیدن جنگی بزرگ تقدیر ایرانیان پس از اورمزدیار به دهکده ی وانیا رسید و به راستی در وانیا چه گذشت...

بیشتر بدانید
Image

معرفی شخصیت های داستان


¤آرماندیس : سرزمینی که آرمانی است - سرزمینی که شمشیر فرمانروایی در آن پنهان است.
¤آبتین: کسی که درونش روشن است و شخصیت اول داستان راز آرماندیس می باشد.
¤آدونیس : گلی است که فقط به هنگام بالا آمدن خورشید در آسمان بیرون می آید - در داستان مرکز سرزمین شایران است.

ادامه
Image

نمایندگی های فروش

نشانی و شماره تماس

گرگان1: فروشگاه جلالی | نشانی: خیابان امام خمینی-کوچه آفتاب بیستم                            تلفن تماس:    2244214 - 2225485 (0171)
گرگان2: فروشگاه دانشجو[یوسفی] | نشانی: خیابان امام خمینی-بعد از بانک رفاه(میدان شهرداری)
شماره تماس: 23224343 - 23423423 (0171)
تهران1: فروشگاه # | نشانی: خیابان#

ادامه
 
  • دفتر پخش مرکزی